Luuk Boerema LinkedIn Profile


Luuk Boerema (Mr. Drs.) studeerde rechten en bestuurswetenschappen.

Luuk heeft een brede ervaring met omgevingsrecht (milieu, ruimtelijke ordening, natuurbescherming en soortenbescherming) en het maken en uitvoeren van beleid. Voerde opdrachten uit voor waterschappen, provincies, gemeenten, ondernemers, NGO’s en particulieren. Zijn specialiteiten zijn bestuursrecht en omgevingsrecht, met name het ‘groene omgevingsrecht’. Hij kent de overheid van binnenuit (ministerie van LNV/EZ, provincies, gemeenten) en weet goed om te gaan met politieke en bestuurlijke gevoeligheden.


Hij is lid van de Bestuurlijke Advies Commissie voor het N2000 gebied Engbertsdijksvenen.
Op dit moment als adviseur betrokken bij een aantal complexe projecten, op het gebied van soorten en gebiedsbescherming.


Luuk geeft geregeld cursus in opdracht van organisaties als Berghauser Pont Academy, De Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek, Schulinck Opleidingen en SDU opleidingen.


Luuk Boerema zit in de redactie van het Tijdschrift natuurbeschermingsrecht en is vakredacteur soortenbescherming voor het vakblad Jurisprudentie Milieurecht (beide uitgaves van de SDU). Hij verzorgt voor Wolters Kluwer een bijdrage aan de uitgave Tekst & Commentaar Omgevingswet.