Bob van den Brink LinkedIn profile


Bob van den Brink, M.Sc. is senior adviseur ecologie en natuurbeheer.

Hij heeft ervaring met zowel soort- als gebiedsbescherming. Sinds 2001 is hij adviseur in de vakgebieden natuur, milieu en ruimte.


Dankzij zijn persoonlijke betrokkenheid heeft hij een generalistische visie op de elementen binnen het omgevingsrecht. Zijn maatregelen nodig om verstoring van en schade aan beschermde soorten te voorkomen of te compenseren? Als ecologisch adviseur komt Bob met een praktisch advies. Geregeld informeert hij ambtenaren over Vogel- en Habitatrichtlijn.


Als adviseur is hij betrokken bij ontheffingverlening en toepassing van verleende ontheffingen op het gebied van ruimtelijke ontwikkelingen, populatiebeheer en schadebestrijding. Daarnaast heeft hij ervaring met het uitvoeren van ecologische onderzoeken en inventarisaties en wordt zijn juridisch inzicht gewaardeerd bij onderbouwingen van besluitvorming.


Expert o.a. in de volgende vakgebieden:

- Ecologisch onderzoek

- Predatormanagement

- Beheer grote hoefdieren

- Ecologische audits gebieden en landgoederen