Wie zijn WIJ?


Boerema & Van den Brink richt zich op (semi) overheden en bedrijven, maar ook belangenorganisaties en particulieren zijn welkom bij ons. Door onze jarenlange ervaring kennen wij het belang van politiek bestuurlijke afwegingen en gevoeligheden en hebben wij grondige kennis bestuursrechtelijke processen en procedures. Wij zoeken de oplossing binnen de context waarin het op te lossen probleem zich voordoet.


Luuk Boerema vertelt: “Wij hebben vaak een positie tussen ondernemer en overheid. We spreken beide talen. De ondernemer wil iets realiseren. De overheid wil zorgvuldig handelen. Met onze kennis zijn we feitelijk beide partijen van dienst, ook als de ondernemer ons betaald.”

De vraag is dan hoe je dit doet. “Door een aanvraag voor een noodzakelijke vergunning op de juiste manier te doen bespaar je tijd. Wij steken veel tijd in zorgvuldig vooroverleg en betrekken de ambtenaren direct bij de wensen van de ondernemer. Als een ondernemer iets wil wat niet kan, dan zullen wij hem dat zeggen. Maar we zullen eerst naar mogelijkheden zoeken om het project toch te realiseren.”

Specialistische Generalisten

Een ecoloog met kennis van wetgeving. Een Jurist met kennis van natuur.


Wij hebben ons gespecialiseerd in het verbinden van generieke ecologische kennis met gedegen kennis van de natuurregelgeving. Wij hebben kennis van natuurbeheer, schadebestrijding en jacht. Vanuit deze kennis willen wij ook praktische oplossingen voor in de praktijk ervaren problemen aandragen: niet alleen theorie, maar ook uitvoerbaar.Unieke combinatie van kennis

Onze samenwerking is uniek gebleken.De kennis van het natuurbeschermingsrecht die Luuk Boerema, gekoppeld met de kennis van ecologie van Bob van den Brink. En het gaat niet alleen om theoretische kennis. Beiden hebben ook een flinke hoeveelheid praktische kennis en levenservaring. Senioriteit gekoppeld aan 'out of the box' denken.

Boerema & Van den Brink B.V. richt zich op het geven van adviezen, ondersteuning of verlenen van diensten binnen de kennisgebieden milieu, natuur, dieren, ruimtelijke omgeving en ruimtelijke ordening. Hieronder valt tevens juridische advisering, dienstverlening en ondersteuning, alsmede (ecologische) inhoudelijke advisering, dienstverlening en ondersteuning op bovengenoemde kennisgebieden.

Verder richten wij ons op het uitvoeren van onderzoek, monitoring en andere vergelijkbare werkzaamheden binnen de hierboven beschreven kennisgebieden. Hieronder o.m. te verstaan het uitvoeren of laten uitvoeren van natuurbeheer-, faunabeheer- en of andere beheers of onderzoekswerkzaamheden.