Wij wensen u een fijne kerstdagen en

een jaarwisseling met goede hoop voor het nieuwe jaar


Gedurende de periode 23 december 2019 tot en met 5 januari is het kantoor van Boerema & van den Brink B.V. gesloten.

Wij zijn in die periode slechts zeer beperkt bereikbaar via telefoon of via e-mail


Vanaf 6 januari 2020 zijn wij u uiteraard weer graag van dienst.

ALERT---  


BEWUST VAN ONZE OMGEVING, ALERT OP VERANDERINGEN

Juridische en Ecologische kennis gebundeld


VOOR EEN EVENWICHTIGE SAMENLEVING TUSSEN MENS EN NATUURBoerema & van den Brink B.V. is In 2014 opgericht door Bob van den Brink en Luuk Boerema. Beiden specialisten op een eigen vakgebied.NIEUWS

Faunabeheerplan Ree Zeeland toets der kritiek doorstaan

Populatiebeheer van reeën kan gewoon doorgang vinden in Zeeland

https://www.raadvanstate.nl/uitspraken/@118627/201809651-1-a3/#highlight=ree

Lees meer

Intrekken Natura 2000 mag niet van Brussel?

Een vraag die we veel krijgen over #aanpakstikstof is of we niet het aantal natuurgebieden kunnen verminderen. Het korte antwoord is: nee. Zie hieronder meer informatie: pic.twitter.com/j0A1JUoQpW

— Ministerie van Landbouw, Natuur & Voedselkwaliteit (@minlnv) 19 oktober 2019

Lees meer

Moeflon als inheemse diersoort

De nieuw opgerichte Vereniging De Moeflon wil zich gaan inzetten om de moeflon in Nederland een erkende status te geven. Nu is het dier juridisch vogelvrij en dat is zeer onterecht.

verenigingdemoeflon.nl/

Lees meer

HvJ: Beoordeel cumulatieve effect van afwijkingen soortenbescherming

Luuk Boerema:

Lees meer

Let Africa Speak

Een studiereis van Bob naar Zuid-Afrika; Wat hebben onze damherten met de Olifanten in Kruger gemeen? Hoe effectief is predatiebeheer. Natuurbeschermingsrecht in Afrika ten opzichte van Nederland. Een Intensieve training voor Professioneel Faunabeheer 4.0.

Lees meer

Publicatie Boek: International Wildlife Management

Het recent gepubliceerde en rijk gedocumenteerde boek "International Wildlife Management, Conservation Challenges in a Changing World' is mede tot stand gekomen met inbreng van Bob van den Brink

Lees meer

Beheer Damherten Friesland

Begin dit jaar leverde Boerema & van den Brink B.V., samen met Jasja Dekker Dierecologie het inventarisatierapport op Damherten in Fryslân. Een onderzoek naar het voorkomen van de soort inclusief een advies voor verantwoord beheer van de populaties. Nu lijkt de provincie de stap te nemen tot beheer.

Lees meer

'Regeldruk bij schadebestrijding en populatiebeheer moet lager worden'

Dat er een onnodig zware regeldruk ligt op beheer van het landelijk gebied is zeker een belangrijk punt. Wij zijn benieuwd of de Minister van LNV het aandurft om deze terug te brengen. Er ligt een mooie kans bij de Omgevingswet. Maar wordt die straks benut?

https://www.groeneruimte.nl/nieuws/artikel.html?id=215484

Lees meer
— NETWERK


Wij werken samen met een aantal vaste specialisten op het gebied van ecologisch onderzoek, juridische ondersteuning en advocatuur, vergunningverleners, toezichthouders en technische uitvoerders natuur- en gebiedsbeheer.


Het zijn allen professionals die door de jaren heen hun kwaliteiten en betrouwbaarheid hebben bewezen. We zijn dan ook trots op om met deze vaste club van mensen te mogen samenwerken.