Hoofdstraat 43, 9973 PE Houwerzijl, The Netherlands

Boerema & van den Brink

Adviseurs Ecologie en Natuurwetgeving


 Boerema & van den Brink bv zet zich in voor een evenwichtig samenleven tussen mens en natuur

In 2014 opgericht door Bob van den Brink en Luuk Boerema. Beiden specialisten op hun eigen vakgebied.

 Wij werken samen met een aantal vaste specialisten op het gebied van ecologisch onderzoek, juridische ondersteuning en advocatuur, vergunningverleners, toezichthouders en technische uitvoerders natuur- en gebiedsbeheer.

 Het zijn allen professionals die door de jaren heen hun kwaliteiten en betrouwbaarheid hebben bewezen. We zijn dan ook trots op om met deze vaste club van mensen te mogen samenwerken

Natuur in Europa en Nederland is heel waardevol. Maar enkel beschermen via strenge regels lost het probleem van de afnemende biodiversiteit niet op. Je zult het lef moeten hebben om in te grijpen omdat we nu eenmaal geen ongeschonden ecosystemen meer hebben”

Bob van den Brink, Ecologisch consultant

ACTUEEL

Of het gaat om een groot bouw of infrastructureel project of om een kleine adviesklus.

U kunt altijd terecht bij Boerema & van den Brink.

Heeft u advies of ondersteuning nodig binnen de vakgebieden omgevingsrecht, juridische houdbaarheid van aanvragen en besluiten of specifiek natuurbeschermingswetgeving?

Wij leveren maatwerk, afhankelijk van de benodigde inzet of vraag. Maatwerk waar u ook wat aan heeft