ALERT---  


BEWUST VAN ONZE OMGEVING, ALERT OP VERANDERINGEN

Juridische en Ecologische kennis gebundeld


VOOR EEN EVENWICHTIGE SAMENLEVING TUSSEN MENS EN NATUURBoerema & van den Brink B.V. is In 2014 opgericht door Bob van den Brink en Luuk Boerema. Beiden specialisten op een eigen vakgebied.NIEUWS

Publicatie Boek: International Wildlife Management

International Wildlife: A Global Perspective, by John L. Koprowski, Paul R. Krausman, and Dun Wang

Een boek dat zeker in Noord-Amerika, maar mogelijk ook in andere werelddelen zal worden gebruikt op Universiteiten en hoge scholen. Samen met een aantal internationale collega's heeft Bob van den Brink inbreng geleverd voor het hoofdstuk 4. Appreciate, encourage, and rate wildlife and nature conservation on private lands (by Delwin Benson, Yves Lecocq, Wouter van Hoven, and Bob Van den Brink)
— NETWERK


Wij werken samen met een aantal vaste specialisten op het gebied van ecologisch onderzoek, juridische ondersteuning en advocatuur, vergunningverleners, toezichthouders en technische uitvoerders natuur- en gebiedsbeheer.


Het zijn allen professionals die door de jaren heen hun kwaliteiten en betrouwbaarheid hebben bewezen. We zijn dan ook trots op om met deze vaste club van mensen te mogen samenwerken.