ALERT---  


BEWUST VAN ONZE OMGEVING, ALERT OP VERANDERINGEN

Juridische en Ecologische kennis gebundeld


VOOR EEN EVENWICHTIGE SAMENLEVING TUSSEN MENS EN NATUURBoerema & van den Brink B.V. is In 2014 opgericht door Bob van den Brink en Luuk Boerema. Beiden specialisten op een eigen vakgebied.NIEUWS

Let Africa Speak

Van 13 september tot en met 6 oktober is onze Ecoloog afwezig voor een studiereis naar Zuid-Afrika. Zuid-Afrika is het land waar wetenschappelijke kennis en praktische toepassing van Wildlife Management tot de beste van de wereld behoord. We gaan dus vooral kennis ophalen. Eerst volgt hij een intensieve training voor professioneel faunabeheerder. Verder verdiept hij zich in het natuurbeschermingsrecht aldaar. Ook zal hij van nabij kennis nemen van de omvang van effecten op kwetsbare habitats in Kruger Park door de veel te hoge olifantendichteden. Ook brengt hij natuurlijk een bezoek aan EcoLife Expedtions (zie wild-vets.info).

Na terugkomst zal op deze website verslag van de reis worden gedaan.
— NETWERK


Wij werken samen met een aantal vaste specialisten op het gebied van ecologisch onderzoek, juridische ondersteuning en advocatuur, vergunningverleners, toezichthouders en technische uitvoerders natuur- en gebiedsbeheer.


Het zijn allen professionals die door de jaren heen hun kwaliteiten en betrouwbaarheid hebben bewezen. We zijn dan ook trots op om met deze vaste club van mensen te mogen samenwerken.