Copyright © Boerema & van den Brink B.V.

Boerema & van den Brink

Kennis van wetgeving, ecologie en leefomgeving

Boerema & van den Brink bv zet zich in voor een evenwichtig samenleven tussen mens en natuur.

Verantwoordelijk en beschermend

Natuurbescherming met aandacht voor verstandig beheer en zorg voor dierwelzijn.

Wet Natuurbescherming:

Met ingang van 1 januari 2017 zal de Wet natuurbescherming in werking treden.

Met name het juridisch kader van de natuurbescherming in Nederland verandert hierdoor.

Boerema & van den Brink kan hulp bieden aan overheden en aan andere partijen om tijdig en goed voorbereid te zijn op de nieuwe ontwikkelingen.

 

 

Contact opnemen

Nieuws:

11 en 12 April 2016

Cursussen Natuurbescherming en WABO ten behoeve van Berghauser Pont Academy.

Meer

12 - 16 september 2016

Van 12 tot 16 september 2016 wordt in Windhoek, Namibië de 9e internationale conferentie gehouden van het International Wildlife Ranching Symposium. Boerema & van den Brink zal aanwezig zijn.

Meer